Textstorlek: Normal Större Störst

Så funkar det

Sök kvalifikation

Här finner du kvalifikationer som är nivåplacerade i den svenska referensramen för kvalifikationer. 

Nivåplaceringen av det offentliga utbildningssystemets kvalifikationer i referensramen är fastställd av regeringen. Övriga kvalifikationer i SeQF är inplacerade efter ansökan från utfärdare av kvalifikationer efter beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Namn Examen eller motsvarande Beslutsdatum Nivå

Kontakt

010 - 209 01 00

info@seqf.se

 RSS

Postadress

Box 145

721 05 Västerås