Regleringar

Föreskrifter

Myndigheten för yrkeshögskolan har en föreskrift som reglerar SeQF-ansökan: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (MYHFS 2021:4).

Du hittar föreskriften här: MYHFS 2021:4