Så funkar det

Regleringar

Myndigheten för yrkeshögskolan är utsedd av regeringen att vara nationell samlingspunkt för införandet av SeQF. Med anledning av detta och införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande har myndigheten fått fem regeringsuppdrag som förberedelse inför införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för ett livslångt lärande.