Så funkar det

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Rådet bistår Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i referensramen. 

Läs mer om rådet här: Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer