Så funkar det

Rådet för den nationella referensramen

Rådet består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och sammanträder cirka fyra gånger per år beroende på antalet inkomna ansökningar. Rådets ordförande är Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledamöter

Organisation

Ordinarie

Ersättare

Arbetsförmedlingen

Rita Bergenhill

David Norman

Folkbildningsrådet

Anna Medin

Vakant

Företagarna

Hanna Cederqvist

Vakant

Landsorganisationen, LO

Frida Olsson

Vakant

Svenskt Näringsliv

Mia Bernhardsen

Lars Tullstedt

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Helena Wintgren

Katarina Storm Åsell

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

Vakant

Vakant

Statens skolverk

Hans Almgren

Maria Mattsson

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO

Matz Nilsson

Ana Andric

Universitets- och högskolerådet, UHR

Petra Nord

Shawn Mendes

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Marie Kahlroth

Sebastian Steele

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Åsa Ekberg

Jonas Tosteby

Yrkeshögskoleförbundet, YHF

Maria Dagermo

Nils Carlsson Lundbäck

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Vakant

Vakant