Textstorlek: Normal Större Störst

Så funkar det – Kvalifikationer

Kvalifikationsnivå 8

De kvalifikationer som är inplacerade på nivåerna 7 och 8 kan närmast sammanfattas med begreppet spetskompetens. Sådana kvalifikationer kännetecknas av en mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, en mycket högt utvecklad förmåga att utföra uppgifter och lösa problem av olika slag och i skiftande miljöer samt en mycket högt utvecklad förmåga att agera med ansvar och självständighet, fatta beslut, kommunicera och leda.

Namn Examen eller motsvarande Beslutsdatum

Kontakt

010 - 209 01 00

info@seqf.se

 RSS

Postadress

Box 145

721 05 Västerås