Textstorlek: Normal Större Störst

Så funkar det – Kvalifikationer

Kvalifikationsnivå 3

De kvalifikationer som är inplacerade på nivåerna 1-3 kan sammanfattas med begrepp som grundläggande kunskaper och färdigheter med en tilltagande fördjupning och i deskriptorn kompetens med ökande förmåga till självständighet, ansvarstagande och värdering av egna och andras resultat. 

Namn Examen eller motsvarande Beslutsdatum

Kontakt

010 - 209 01 00

info@seqf.se

 RSS

Postadress

Box 145

721 05 Västerås