Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 6

Kunskaper

Kan visa: Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling,

djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.

 

 

Färdigheter

Kan: Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter,

kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kompetenser

Kan: Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter,

tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet.