Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 5

Kunskaper

Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet,

kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde.

 

Färdigheter

Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter,

lösa sammansatta  problem inom ett arbets- eller studieområde,

kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk.

Kompetenser

Kan: Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling,

övervaka arbetseller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt.