Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 3

Kunskaper

Kan visa: Kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde,

kunskap om olika arbetssätt för att samla, systematisera och redovisa information.

 

 

 

Färdigheter

Kan: Välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material,

utföra uppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar,

på egen hand söka och bearbeta information,

kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket.

Kompetenser

Kan: Ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs,

värdera egna och gemensamma resultat,

värdera information från olika källor.