Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 2

 

Kunskaper

Kan visa: Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

 

 

 

Färdigheter

Kan: Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter,

följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde,

söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kompetenser

Kan: Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter,

samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts.