Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 1

 

Kunskaper

Kan visa: Grundläggande allmänna kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

förståelse för det väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.

 

 

 

Färdigheter

Kan: Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde,

följa enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.

Kompetenser

Kan: Under ledning utföra enkla uppgifter och samarbeta med andra.