Ansökan

Överklagandehänvisning

Överklagande av beslut som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan ska göras skriftligt. Observera att det endast är behörig företrädare för ansökan som har rätt att överklaga beslut. Det är endast beslut som har gått er emot som kan överklagas.

Hur man överklagar beslut som meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan