Ansökan

Anvisningar SeQF

Anvisningarna har sin utgångspunkt i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande samt Myndigheten för yrkeshögskolans, föreskrifter, MYHSF, om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen, föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer och föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer. Detta är den andra versionen av anvisningarna, som gäller tills en ny version utkommer.

Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF, för utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade

Om du har synpunkter eller frågor om anvisningarna går det bra att du hör av dig till oss via e-post till info@seqf.se eller via telefon: 010-209 01 00 och be att få prata med en handläggare som arbetar med SeQF.