Så funkar det

Ambassadörsnätverk

Vi vill samarbeta mer med olika aktörer kring SeQF. Vi har inledningsvis skapat ett  ambassadörsnätverk för arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationer Nu vill vi utveckla nätverken att omfatta fler målgrupper.

Vårt syfte med nätverken är att tillsammans sprida information om referensramen och dess tillämpningsområden. Vi vill hålla kontakten kring SeQF som kompetensverktyg och utbyta erfarenheter och tankar med andra i samma situation. Något för dig?

Vill du också ingå i detta nätverk för branscher gällande SeQF-frågor, hör då gärna av dig till info@seqf.se med namn och vilken organisation du representerar. Kom också gärna med inspel kring vad du tycker vi ska ta upp i nätverken!