Om webbplatsen

Seqf.se är Myndigheten för yrkeshögskolans huvudkanal för information om Sveriges referensram för kvalifikationer. 

Vårt mål är en så tillgänglig webbplats som möjligt. Vi använder cookies för att kunna förbättra och anpassa ditt besök. Läs mer under Använda webbplatsen och Cookies (webbkakor).

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen kontakta webbredaktionen på webbredaktionen@myh.se och tala om vad du tycker.

Ansvar

Myndigheten för yrkeshögskolans kommunikationschef Jenny Sörby har övergripande ansvar för informationen som finns på seqf.se.

Historik

Under 2012 skapade Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan denna gemensamma webbplats för både EQF och QF-EHEA (Bolognaprocessen).

Högskoleverket upphörde som myndighet 2013-01-01 och de delar av Högskoleverkets uppdrag som rör Bolognaprocessen har nu den nya myndigheten Universitet och högskolerådet övertagit. 

Hur samverkan kommer att se ut mellan Universitet och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan när det gäller de båda ramverken är ännu inte fastställt, därför kommer Myndigheten för yrkeshögskolan tillsvidare ensamt förvalta och utveckla webbplatsen.

Ansvarig utgivare: Thomas Persson. 
Databasens namn: www.seqf.se.