Aktuellt

Utlysning: Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning

Inbjudan att lämna förslag om Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning (Erasmus+ Programområde 3). 

Det övergripande målet för inbjudan att lämna förslag är dels att göra unga mer anställbara och bidra till att utveckla kompetent, kvalificerad och rörlig arbetskraft som också gynnar företagen, dels att stödja den gemensamma utvecklingen av yrkesutbildning i Europa och samtidigt höja dess kvalitet och relevans och göra den mer attraktiv. Målet för just den här inbjudan är att stödja förberedelserna inför eller införandet av gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning. I det ingår en förbättring av befintliga kvalifikationer.

Partnerskapet ska involvera minst två programländer. Partnerskapet ska dessutom bestå av minst tre parter, varav följande två organisationer ska ingå:  en yrkesutbildningsanordnare på gymnasie- eller eftergymnasial nivå och ett företag, handelskammare, bransch eller liknande. Förutom dessa kan partner vara till exempel myndigheter, arbetsmarknadens parter, forskningsinstitut, ungdoms- eller föräldraorganisationer.

Själva inbjudan att lämna förslag finns på svenska.  Lite mer om den politiska bakgrunden och mer detaljerade riktlinjer på engelska, franska och tyska, samt länkar till annan information finns  här. Sista dag att söka är 31 januari 2018.

Fler nyheter

Seminarium om de nordiska ländernas referensramar för kvalifikationer

I Helsingfors den 30 november 2017 arrangeras ett internationellt seminarium om de nordiska ländernas referensramar för...

Konferens om kvalifikationer som kompetensvaluta

Välkommen på en konferens i Stockholm 5 december om vikten av SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Ett verktyg för att...