Aktuellt

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom städservice och Diplomerad Montessoripedagog.

Under vintern har myndigheten fattat beslut om inplacering i SeQF-ramverket.

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom städservice och Diplomerad Montessoripedagog. Sedan 2016 har det varit möjligt för olika organisationer att ansöka om att referera sina inte författningsreglerade kvalifikationer i SeQF.


- Vi har nu nått en viktig milstolpe för arbetet med SeQF, säger Kerstin Littke som är nationell samordnare för SeQF-frågorna på Myndigheten för yrkeshögskolan. Fler ansökningar behandlas och ytterligare ett antal är på väg in. SeQF ger möjlighet för branscher att uttrycka sina kompetensbehov och att säkerställa nivån på de kvalifikationer som krävs, det är ett viktigt verktyg för matchning och mobilitet på arbetsmarknaden. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet med fler inplaceringar. 

SeQF synliggör lärande och ökar matchning

SeQF omfattar och presenterar allt lärande genom att beskriva kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. Referensramen synliggör både lärandet från kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade - från slutbetyg i grundskolan till vuxenutbildning, yrkesutbildning och den högsta akademiska examen. Men också lärandet från kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade som sker i arbetslivet, hemmet eller föreningslivet.

Med referensramen kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare kommer att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden.

Fler nyheter

Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och...

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...