Aktuellt

Sverige i Europa - Europa i världen

Myndigheten för yrkeshögskolan, Internationella programkontoret, Skolinspektionen och Skolverket inbjuder till en konferens om det europeiska arbetet med yrkesutbildning, mobilitet och det livslånga lärandet.

Europa pågår just nu ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningarna. En attraktiv, välutvecklad och kvalitetssäkrad yrkesutbildning är viktig för att möta Europas framtida utmaningar. EU:s utvecklingsarbete handlar bl.a. om att synliggöra kvalifikationer, att stärka kvalitetsarbetet inom yrkesutbildningen, att införa ett meritöverföringssystem och att utveckla samverkan mellan de som bedriver yrkesutbildning runt om i Europa.

Konferensen vänder sig till skolhuvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen, särvux och yrkeshögskolan som bedriver yrkesutbildning. Konferensen kommer att informera om och visa på nyttan med de olika verktygen som tagits fram av EU och som Sveriges regering ställt sig bakom. Verktygen ger er skolhuvudmän redskap att utveckla den yrkesutbildning ni är ansvariga för och ger era studerande möjligheter till mobilitet i Europa under och efter utbildningen.

De EU-verktyg som kommer att lyftas fram under konferensen är EQF, ECVET, EQAVET och EUROPASS.

Tid: Den 16 april 2012 kl. 09.30 - 16.00

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm http://www.piperskamuren.se/

Här kan du ta del av konferensens program och presentationer

Dagen kommer att inledas av Amelie von Zweigbergk, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Varje skolhuvudman har möjlighet att anmäla två personer. Anmälan ska göras senast den 23 mars 2012. Välkommen!

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...