Aktuellt

Stödmaterial för ansökan om SeQF-nivåplacering publicerad

Nu finns stödmaterial i form av en handbok för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, publicerad. Handboken ska hjälpa Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade att ansöka om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

Handboken innehåller kriterier, metoder och exempel på framtagningsprocesser som kan användas i arbetet med att härleda och definiera kvalifikationer. Syftet är att ge utfärdare verktyg för att formulera resultat av lärande, som möjliggör nivåplacering i SeQF samt bedömning och erkännande av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen avser att leda till.

Myndigheten för yrkeshögskolan är det som står bakom handboken och arbetet med den har skett tillsammans med en arbetsgrupp av experterna Torbjörn Matsson från Jönköpings Tekniska Högskola och Thomas Petersson från Skärteknikcentrum som bidragit till innehållet och utformningen.

Här finns handboken

Om SeQF

SeQF består av åtta nivåer och kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade är inplacerade i referensramen av regeringen. Grundskolans slutbetyg har kvalifikationsnivå 2, gymnasieexamen har nivå 4, yrkeshögskolans examen har nivå 5 - 6 för och examen inom högre utbildning nivå 6 - 8.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade, i egenskap av exempelvis arbetlivsorganisation, utbildare inom folkbildningen, idrottsförening eller en annan typ av organisation, kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

I augusti 2015 fattade den svenska regeringen beslut om att införa Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, där Myndigheten för yrkeshögskolan utgör den nationella samordningspunkten och har huvudansvaret för implementeringen i Sverige.

Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet genom SeQF nu synliggöras i en sökbar databas. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...