Aktuellt

Snart kan du ansöka om en nivåinplacering i SeQF

Den 1 mars 2016 öppnas möjligheten för utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade att ansöka om en nivåplacering i den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF. Anvisningar och ansökningsformulär kommer att publiceras på Myndighetens för yrkeshögskolans tjänsteportal Mina sidor den 1 mars.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade, i egenskap av exempelvis arbetslivsorganisation, utbildare inom folkbildningen, idrottsförening eller en annan typ av organisation, kan ansöka om en nivåinplacering i SeQF med start den 1 mars 2016.

Man ansöker på seqf.se om att ingå i referensramen och bli nivåinplacerad. Beslutet är giltigt i 10 år. Efter beslutet om att kvalifikationen kan ingå i referensramen publiceras den i databasen på seqf.se i form av ett kvalifikationsdokument, som utgår från ansökan, där den kunskap och de färdigheter och kompetenser som kvalifikationen motsvarar presenteras. 

Ansökningsportalen öppnar den 1 mars

Fundera gärna redan nu på frågorna nedan så att ni har svaren klara när ansökningsportalen öppnar den 1 mars: 

 • Namn på kvalifikationen och vilket verksamhetsområde och
  kvalifikationsområde den hör till. Med verksamhetsområde menar vi
  till exempel bygg och anläggning, data/IT och naturbruk och med
  kvalifikationsområde menar vi exempelvis betongarbetare, IT-strateg
  och driftsledare.
 • Önskemål och motivering till kvalifikationsnivå
 • Beskrivning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som
  kvalifikationen motsvarar. 
 • Beskrivning av vilken legitimitet en kvalifikation har inom det
  verksamhetsområde den hör till. Ett exempel kan vara
  utbildning om säkerhet inom ett verksamhetsområde, till exempel el- eller
  byggbranschen, säkerhetsutbildning som har acceptans för el- eller
  byggnadsbranschen. Ett annat exempel är det certifieringssystem som
  finns när det gäller kvalifikationen CNC operatör/CNC tekniker/
  Produktionstekniker (Skärteknikcentrum ).
 • Examinationsformer eller motsvarande, detta kan innebära skriftliga och/eller praktiska
  prov eller validering.
 • Examinatorer eller motsvarande, de som genomför det skriftliga eller det praktiska
  provet eller de som genomför valideringen. Här ska det framgå att examinatorer
  eller motsvarande har kunskaper som krävs för att kunna göra bedömning av
  kvalifikationens resultat av lärande
 • Ert systematiska kvalitetssäkringsarbete uttryckt i form av planering, genomförande,
  utvärdering, översyn och register.

Myndigheten har tagit fram föreskrifter som ni måste följa i samband med ansökan. Föreskrifterna är klara senast den 1 mars och publiceras då här på seqf.se.

För mer information kontakta gärna myndigheten på info@seqf.se.

Om SeQF

I augusti 2015 fattade den svenska regeringen beslut om att införa en svensk referensram för kvalifikationer, SeQF, där Myndigheten för yrkeshögskolan utgör den nationella samordningspunkten och har huvudansvaret för implementeringen i Sverige.

SeQF har åtta nivåer där kvalifikationerna kommer att nivåinplaceras och där den åttonde nivån är den mest avancerade. Alla kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade är inplacerade i referensramen av regeringen. Grundskolans slutbetyg har kvalifikationsnivå 2, gymnasieexamen har nivå 4 och examen inom högre utbildning nivå 6 - 8.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF. Alla kvalifikationer som ingår i referensramen kommer senare att presenteras i en sökbar databas.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...