Aktuellt

Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot?

Ett svenskt kvalifikationsramverk – möjligheter eller hot? är titeln på Myndigheten för yrkeshögskolans första seminarium i Almedalen 2012.

Är EQF/NQF bara en "pappersprodukt" från EU, eller kommer EQF/NQF att underlätta för arbetslivet och individen att matcha kvalifikationer mot arbetslivet? NQF ska synliggöra kvalifikationer oavsett hur dessa är erhållna - är detta ett hot eller en möjlighet för utbildningssystemet, exempelvis den högre utbildningen?

Företrädare för högskolan, facket, en branschorganisation och en myndighet kommer utifrån sina perspektiv lyfta vilka möjligheter/problem/utmaningar ramverket ger för arbetslivet, individen, utbildningssystemet och samhället.

Plats:
Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Tid:
Måndagen den 2 juli kl 09.30 - 11.30
Seminariet avslutas med en enkel lunchförtäring.

Deltagare:
Eva Åkesson - rektor för Uppsala universitet
German Bender - Utredare, TCO, Avd. för samhällspolitik och analys 
Lars Tullstedt - expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier
Urban Nordmarker - chef för tullskolan, Tullverket
Stefan Skimutis - Myndigheten för yrkeshögskolan, moderator

 

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...