Aktuellt

Säljarnas vill återskapa statusen för säljyrket med SeQF

Idag råder det brist på kvalificerade säljare i alla branscher i Sverige och det får konsekvenser, enligt riksförbundet Säljarnas. Genom sin kommande SeQF-ansökan för kvalifikationen Key account manager vill de förändra detta, öka kunskaperna om yrket och ge det ett värde, både nationellt och internationellt.

– Idag kan vem som helst titulera sig som säljare. Vi ser att det krävs lite mer än så. Erfarenhet och kunskap är till exempel viktiga faktorer för att lyckas i yrket. Vi ser också att det behövs en tydlig särskiljning kring de olika säljtitlarna. Vi vill skapa en kvalificering av yrket, verifiera kompetensen och kunskapen och återskapa statusen och stoltheten för yrket. Därför vill vi ansöka om en SeQF-nivå för våra säljyrken och vi börjar med kvalifikationen Key account manager, säger Jan Zetterström, förbundsordförande, Säljarnas.

Vill bli först i Europa

Från och med 1 mars 2015 kan utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade enligt Förordning 2015:545, bilaga 2 ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att nivåplacera sina kvalifikationer i SeQF.

En genomgång av andra länders nationella referensramar visade att det inte fanns någon motsvarande kvalifikation inplacerad.

– När vi gjorde vår omvärldsbevakning hittade vi endast sales manager som kvalifikation. Vi har därför nu stor och unik chans att bli först med att nivåinplacera säljyrket och det vill vi göra med vår kvalifikation Key accont manager. Titeln är internationell och det är medvetet, för med SeQF och EQF kommer utbytet av kompetens mellan länder att öka kraftigt och arbetsmarknaden blir mer internationell.

Certifikaten är vitala

Om MYH godkänner Säljarnas SeQF-ansökan avser de att skicka in fler ansökningar kring andra säljtitlar och samtidigt ta fram en säljcertifiering där kompetensen inom området verifieras och det livslånga lärandet får en betydande roll. Både Säljarnas egna medlemmar och andra kommer kunna ansöka om att bli certifierade. 

– Certifikaten kommer att bli det vitala och det som är mest värt för oss och branschen. Det finns ett stort intresse att certifiera sig kring säljyrken. När vi kan verifiera och certifiera de första certifikaten och rekryterarna börjar skriva om dem och SeQF-nivå i sina anställningsannonser, det är då det verkligen kan börja hända någonting i samhället, och det är först då vi lyckats med vårt mål kring att lyfta kunskapen om säljyrkena.

Delar med sig av SeQF-erfarenhet

Säljarnas och Jan Zetterström vill också hjälpa andra utfärdare av kvalifikationer som önskar skicka in SeQF-ansökningar och ingår därför i MYH:s SeQF-nätverk för personer som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom en arbetsgivar- och/eller arbetstagarorganisation.

– Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa andra med att undvika de värsta fallgroparna när de skriver på sin SeQF-ansökan eller när de ska anlita konsulter att hjälpa dem. Vi ser det som en vinning för alla och för samhället i stort om vi kan samarbeta kring detta. Ju fler kvalifikationer från olika branscher som finns representerade i SeQF, desto bättre!

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...