Aktuellt

Regeringens förslag angående nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Utbildningsdepartementet har nu utarbetat en promemoria som bla innehåller förslag till en ny förordning om nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Förslagen grundar sig på Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendation om EQF.

Förslaget finns att ladda ned här och finns även på Regeringskansliets hemsida.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...