Aktuellt

Referensrapport – ge dina synpunkter

När regeringen har beslutat om det svenska kvalifikationsramverket, NQF, ska NQF kopplas till det europeiska ramverket, EQF. Kopplingen ska visa hur det svenska NQF förhåller sig till EQF t.ex. ska Sverige visa att NQF 4 är detsamma som EQF 4. Detta görs i en referensrapport som kommer att presenteras för EU-kommissionen.

Referensrapporten kommer att tas fram i bred samverkan med många intressenter och här på denna webbplats kommer det ges möjlighet att ge synpunkter på referensrapporten och kopplingen mellan ett svenskt NQF och EQF.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...