Aktuellt

Rapport om utvärdering av EQF

I går, 19 december 2013, publicerade EU-kommissionen en rapport om EQF. Rapporten är en kort utvärdering av vad som skett i medlemsländerna sedan starten och en uppmaning till de länder som ännu inte fastställt de nationella ramverken, NQF, och kopplat dessa till EQF senast 2014. Då många länder inte fastställt sina NQF, menar man i rapporten, att övriga EU-initiativ som exempelvis ESCO inte kan utnyttjas fullt ut förrän EQF/NQF är fastställt och implementerat i all medlemsländer.

Rapport om utvärdering av EQF

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...