Aktuellt

Proposition om NQF är överlämnad till riksdagen

I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen där bedömningen görs att NQF, den nationella referensramen för kvalifikationer, bör införas. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt.

– Den nationella referensramen kommer att förenkla för människor som vill visa för framtida arbetsgivare vilken nivå deras kunskaper och kompetenser ligger. Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu tagit ett första stort steg mot införandet, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister i ett pressmeddelande.

Regeringens förhoppning är att referensramen ska underlätta validering och rörlighet på arbetsmarknaden. Regleringen i sin helhet bedöms kunna träda i kraft vid årsskiftet.

Myndigheten för yrkeshögskolan, som är landets samordningspunkt för kvalifikationsramverket, välkomnar propositionen och regeringens beslut att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer.

– Med ramverket kan allt lärande som förekommer dels i det offentliga utbildningssystemet och dels det lärande som pågår utanför det offentliga utbildningssystemet t.ex. på arbetsplatserna, i föreningslivet, folkhögskolor etc. synliggöras på ett enkelt sätt, säger Stefan Skimutis, ansvarig för NQF inom Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet här

 

Om EQF och NQF

För att förenkla och öka rörligheten inom EU infördes ett gemensamt ramverk för kvalifikationer EQF - European Qualifications Framework 2009.  Med ramverket kan EU-medborgarnas olika kvalifikationer från både studier och arbetslivet på ett lättare sätt jämföras.

Den nationella referensramen, NQF, beskriver kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. I ett första steg inplaceras vissa utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, bland annat grundskola, gymnasieskola och högskola. I ett andra steg öppnas möjligheten för andra utbildningsanordnare, inom exempelvis fackförbund, näringsliv, idrottsföreningar och organisationer, att ansöka om att få en nivåplacering i referensramen.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...