Aktuellt

Projektet ”Horizontal comparison of levelled qualifications”

“Horizontal comparison of levelled qualifications” är ett pilotprojekt där flera europeiska länder ingår, däribland Sverige. Projektet pågår till december 2016 och syftet är att förbättra sättet hur nivåplacering sker enligt EQF.

Inom projektet ska en metod testas för att se vilka möjligheter det finns att jämföra beslut om nivåplacering mellan deltagande länder beträffande ett antal kvalifikationer. En utgångspunkt är då att respektive land får beskriva sin respektive metod för nivåplacering.

Målet med projektet är att deltagande länder får ett stöd för framtida nivåplaceringar på nationell nivå. En möjlighet är också att implementera resultatet i ett större projekt/arbetsprogram på EU nivå.

I projektet deltar Polen som koordinator/leading country, Ungern, Sverige, Norge, Lettland, Italien, Business Europé samt UEAPME (en företagarorganisation på EU nivå) och ETUC (en arbetstagarorganisation på EU nivå). Även EU kommissionen och Cedefop deltar i projektet med bland annat tekniskt och administrativt stöd.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...