Aktuellt

Peer learning activity, PLA, i Västerås

I arbetet med framtagandet av ett svenskt NQF har en av utgångspunkterna varit att även kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna ansluta sig till ramverket. Detta förhållningssätt har uppmärksammats av EU-kommissionen som i samverkan med utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan genomför ett PLA i Västerås den 28 februari och 1 mars 2013.

PLA kommer att behandla hur kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna ansluta sig till de nationella NQF runt om i Europa. Sverige kommer att presentera den modell som redovisats till regeringen  och som många intressenter varit delaktiga i att utveckla.
Läs mer om modellen här

Andra länder kommer också att presenter hur de arbetar med frågan. PLA är internationellt och förväntas locka deltagare från många Europeiska länder. Inbjudan till PLA hanteras av EU-kommissionen och går till EU-kommissionen utvalda grupper. En rapport kommer att skrivas som längre fram kommer att presenteras på denna webbplats.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...