Aktuellt

Nytt namn, förkortning och logga

Sveriges ramverk för kvalifikationer byter namn till Sveriges referensram för kvalifikationer från och med oktober 2015. Förkortningen blir SeQF istället för det forna NQF.

Även loggan berörs av namnbytet och såhär ser den nya loggan ut: 


Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...