Aktuellt

Nya uppdrag

Myndigheten för yrkeshögskolan ska utifrån tidigare redovisade uppdrag om att utveckla en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige komplettera sitt förslag till referensram genom ytterligare fyra uppdrag.

Läs mer om uppdragen (under punkt 8)

 

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...