Aktuellt

Ny webbplats för svenska ramverk

Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för var sin referensram för kvalifikationer. Målet med den gemensamma webbplatsen är att den ska vara navet i implementeringen av de båda ramverken. Här finns bakgrundsmaterial, relevanta länkar, informationsmaterial och fortlöpande uppdatering av ramverkens utveckling och användningsområden.

Övergripande syfte med båda referensramarna är nationell och internationell jämförbarhet, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och stimulera individens livslånga lärande.

Högskoleverkets referensram är den svenska anpassningen av den europeiska referensram som Bolognaprocessen har tagit fram (QF-EHEA). Myndigheten för yrkeshögskolans referensram (EQF/NQF-LLL) är den svenska anpassningen av den europeiska referensram som tagits fram inom EU-kommissionen.

Läs mer om ramverken

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...