Aktuellt

Ny version av anvisningar till ansökan om nivåinplanering i SeQF

Den 22 juni publiceras en reviderad version av anvisningar till ansökan om nivåplacering i SeQF, för utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade. Den reviderade versionen innehåller bland annat nya och kompletterande instruktioner vid beskrivning av kvalifikationen. Exempelvis ska resultat av lärande för samtliga delkvalifikationer beskrivas och biläggas ansökan för att MYH  ska kunna säkerställa att de når upp till kvalifikationens nivå.

Anvisningar till ansökan om nivåplacering i SeQF, för utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...