Aktuellt

Nu öppnar ansökan för nivåinplacering i SeQF

Nu kan utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF. Ansökningsformulär finns i vår tjänsteportal Mina sidor och anvisningar finns på seqf.se.

Ni som är utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade, i egenskap av exempelvis arbetslivsorganisation, utbildare inom folkbildningen, idrottsförening eller en annan typ av organisation, kan nu ansöka om en placering inom SeQF:s åtta nivåer.

Kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade är redan inplacerade i referensramen av regeringen och länkar till detta kommer att publiceras på seqf.se under 2016. Grundskolans slutbetyg har kvalifikationsnivå 2, gymnasieexamen har nivå 4, yrkeshögskolans examen har nivå 5 - 6 för och examen inom högre utbildning nivå 6 - 8. Alla kvalifikationer som ingår i referensramen kommer senare att presenteras i en sökbar databas.

Ansök här

Ansökningsformuläret finns på Mina sidor och efter beslutet om att kvalifikationen kan ingå i referensramen publiceras den i form av ett kvalifikationsdokument på seqf.se, där den kunskap och de färdigheter och kompetenser som kvalifikationen motsvarar presenteras. Beslutet är giltigt i 10 år.

Är ni intresserade av att ansöka? Ta först del av anvisningarna och föreskrifterna nedan innan ni skickar in ansökan. En handbok som beskriver ansökningsprocessen kommer att publiceras under 2016.

Anvisningar

Föreskrifter

För mer information kontakta gärna myndigheten på info@seqf.se.

Om SeQF

I augusti 2015 fattade den svenska regeringen beslut om att införa en svensk referensram för kvalifikationer, SeQF, där Myndigheten för yrkeshögskolan utgör den nationella samordningspunkten och har huvudansvaret för implementeringen i Sverige. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet genom SeQF nu synliggöras. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...