Aktuellt

Nordisk konferens inom EQF med syfte att öka transparens och anställningsbarhet

Den 19 september 2014 anordnades en konferens i Reykjavik, Island som ett led i implementeringen av EQF i de nordiska länderna. Under konferensen diskuterades bland annat hur kvalifikationsramverket kan ge ökad transparens och anställningsbarhet och hur det kan främja erkännande av reell kompetens. 

Reportage och intervjuer kring:Att göra lärandet synligt i Norden

Making Learning Visible in the Nordic Countries

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...