Aktuellt

Nordisk konferens inom EQF med syfte att öka transparens och anställningsbarhet

Den 19 september 2014 anordnades en konferens i Reykjavik, Island som ett led i implementeringen av EQF i de nordiska länderna. Under konferensen diskuterades bland annat hur kvalifikationsramverket kan ge ökad transparens och anställningsbarhet och hur det kan främja erkännande av reell kompetens. 

Reportage och intervjuer kring:Att göra lärandet synligt i Norden

Making Learning Visible in the Nordic Countries

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...