Aktuellt

Nivåplacering av folkhögskolans allmänna kurser i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har yttrat sig om förslaget att författningsreglera de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på allmän kurs på grundläggande respektive gymnasial nivå ska kunna utfärdas av en folkhögskola (U2016/03174/UF). Detta för att kunna nivåinplacera utbildningarna i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.
 
MYH ser positivt på och instämmer i remisspromemorians förslag. MYH är positiv till att Folkbildningsrådet får ett tydligt ansvar att granska kvaliteten i utbildningarna. MYH anser att folkbildningen fyller en viktig funktion i utbildningssystemet för individers möjlighet till livslångt lärande. De krav som föreslås i promemorian genom ökad reglering, anser MYH, är väl avvägda i förhållande till folkhögskolornas särart och självständighet.

Läs gärna hela MYH:s remissvar här 

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...