Aktuellt

SeQF-nätverksmöte 14/9

Den 14 september träffades 50 representanter från arbetslivs- och arbetstagarorganisationer för att få information om SeQF samt diskutera hur vi tillsammans kan sprida information om referensramen på bästa sätt.

Programmet innehöll även information från Carina Lindén, Utbildningsdepartementet och ett panelsamtal med branschföreträdare.

Läs mer om träffen här på seqf.se.

Vill du också ingå i detta nätverk för branscher gällande SeQF-frågor, hör då gärna av dig till info@seqf.se.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...