Aktuellt

Nationell konferens om SeQF 11/11

Idag, 11 november 2015, arrangeras en nationell konferens i Västerås om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Konferensen handlar om hur SeQF kan användas och hur den förhåller sig till andra Europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom.

Cirka 400 deltagare från arbetslivets organisationer, regionala kompetens- plattformar och arbetsförmedling, bemannings- och rekryteringsföretag samt beslutsfattare och ansvariga för utbildning inom myndigheter, kommuner, lärosäten, folkbildning, företag välkomnas idag till konferensen i Västerås av arrangörerna Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket.

Under konferensens förmiddagsseminarium kommer deltagarna att få ta del av information från:

  • Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Roger Mörtvik, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Jens Bjornavold, senior expert CEDEFOP/EU-kommissionen
  • Carina Lindén, kansliråd, Utbildningsdepartementet
  • Stefan Skimutis, projektledare, Myndigheten för yrkeshögskolan  

Och under eftermiddagen är deltagarna indelade på olika parallella seminarier efter önskemål, där de får information och lär sig mer om bland annat validering för att synliggör det informella lärandet, dokumentation av kvalifikationer såsom Europass och kvalitetssäkring av kvalifikationer. 

Fullständigt konferensprogram finns här på seqf.se.

Material från konferensen kommer att publiceras här på seqf.se inom kort. 

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...