Aktuellt

Myndigheten för yrkeshögskolan inbjuder till konferens

Myndigheten för yrkeshögskolan fick av regeringen den 28 juni 2012 uppdrag att utveckla nationella kvalitetskriterier för ett svenskt kvalifikationsramverk.

”Myndigheten ska ansvara för att utveckla nationella kvalitetskriterier, dvs. kriterier som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till den nationella referensramen. Vid fullgörandet av uppdraget ska myndigheten samråda med berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2012.”

Den 28 september kommer myndigheten att skicka ut ett förslag på nationella kvalitetskriterier på en remissomgång. För att få förslaget mer genomlyst inbjuds ni till en konferens där förslaget kommer att diskuteras och olika intressenter ger sina perspektiv på de föreslagna nationella kvalitetskriterier.

Konferensen vänder sig främst till företrädare för arbetslivet, folkbildningen, universitet och högskolor.

Tid: den 24 oktober 2012, 09.30 – 16.00

Plats: Stockholm City Conference Center, http://www.stoccc.se/

Preliminärt program
09.30 – 10.00
Kaffe och registrering
10.00 – 10.30 Myndigheten för yrkeshögskolan nya uppdrag kring det svenska ramverket NQF – Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan
10.30 – 11.00 Utvecklingen av EQF i Europa, regeringens syn – Carina Lindén, utbildningsdepartementet.
11.15 – 12.15 Kvalitetskriterier som måste uppfyllas för att få anslutas till det svenska NQF.
Högskolans perspektiv på kvalitetskriterierna – Mats Edvardsson, SUHF
Arbetslivets perspektiv på kvalitetskriterierna – Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier
Folkbildningens perspektiv på kvalitetskriterierna – Björn Garefelt, Folkbildningsrådet
12.15 – 13.15 LUNCH
13.15 – 15.00
Diskussion i mixade grupper om förslagen till nationella kvalitetskriterier utifrån utdelade frågeställningar.
15.00 – 15.45 Jens Bjornavold från CEDFOP.
15.45 - 16.00 Avslutning. Kaffe

Vi har tyvärr ett begränsat antal platser därför gäller principen ”först till kvarn”. Anmälan till konferensen gör ni under denna länk http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=870444&Pwd=41778728

Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2012.

Välkommen!

 

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...