Aktuellt

Lyckad SeQF-konferens genomförd

Den 3 mars 2016 anordnade Myndigheten för yrkeshögskolan en konferens om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF till målgruppen utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Syftet med konferensen var att praktiskt visa hur referensramen kan konkretiseras och användas i ansökan för anordnarna.

Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan, inleder konferensen.

Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan, inleder konferensen.

Presentationerna finns att ladda ned

Under konferensen fick de cirka 200 deltagarna ta del av presentationer kring hur resultat av lärande kan beskrivas, om kvalifikationer i matchning, om vilken bäring SeQF kommer att ha på ansökan och goda exempel från arbetslivet.

Samtliga presentationer finns att ladda ned som pdf-filer här på seqf.se.

Se filmerna här

Konferensen filmades och nu finns filmerna publicerade här på seqf.se. 

95 procent mycket eller ganska nöjda

Efter konferensen skickades en enkätundersökning ut, och de allra flesta var väldigt nöjda med konferensen och innehållet. Av konferensens cirka 200 deltagare svarade 131 personer och av dessa var 49 procent mycket nöjda med konferensen och 46 procent ganska nöjda.

Ladda ned enkätsvaren här.

Vanliga frågor och svar

Många av enkätens frisvar handlade om att deltagarna ville ha ännu mer information om hur YH-ansökan nu praktsikt ska gå till med SeQF-tillägget. Dessa frågor kommer att besvaras i årets anvisningar för att bedriva YH-utbildning som publiceras på myh.se i april. Det kommer även senare i vår att publiceras svar på återkommande frågor om SeQF på seqf.se. Här avser vi också besvara de frågor som sms:ades in under konferensen.

Har du fler frågor om seqf, maila då gärna till info@seqf.se så besvarar vi din fråga så snart vi har möjlighet.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...