Aktuellt

Lättare att studera och arbeta i Europa för tiotusentals svenskar

För att förenkla och öka rörligheten inom EU infördes ett gemensamt ramverk för kvalifikationer EQF - European Qualifications Framework 2009.  Med ramverket kan EU-medborgarnas olika kvalifikationer från både studier och arbetslivet på ett lättare sätt jämföras. Hittills har 36 europeiska länder anslutit sig.

Varje år söker sig tiotusentals svenskar till utomlands för att antingen arbeta eller studera. Behovet av att kunna visa upp ett ”meritdokument” som är enhetligt har utformats inom EU – det europeiska kvalifikationsramverket EQF.

– Ramverket ska synliggöra allt lärande oavsett hur lärandet har gått till. Det kan vara examen från ett universitet, intyg från en folkhögskola, certifikat från en branschorganisation. Syftet med EQF är att det ska bli enklare för alla EU-medborgare som vill studera eller arbeta utomlands. Arbetsgivare och utbildningsanordnare kommer att ha nytta av ramverket när de rekryterar personal och tar emot utländska studenter, säger Stefan Skimutis, ansvarig för Sveriges ramverk för kvalifikationer inom Myndigheten för yrkeshögskolan.

EQF
Utvecklingen av EQF kommer sannolikt att ha betydelse för utvecklingen av de europeiska utbildningssystemen inom de närmaste åren. 36 europeiska länder har hittills anslutit sig till EQF:en. Idag pågår arbetet med olika former av kvalifikationsramverk i ytterligare 140 länder.

Nordiskt nätverk inom EQF och konferensen den 19 september
De nordiska länderna har ett eget nätverk kring det europeiska kvalifikationsarbetet där gemensamma frågor diskuteras. Den 19 september 2014 anordnar nätverket en konferens i Reykjavik, Island som ett led i implementeringen av ramverket i de nordiska länderna. Konferensens kommer också diskutera hur kvalifikationsramverket kan ge ökad transparens och anställningsbarhet och hur det kan främja erkännande av reell kompetens. Konferensen är öppen för journalister.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan har som uppgift att samordna EQF för Sveriges del och att ansvara för implementeringen i Sverige. Detta görs i samarbete med andra berörda myndigheter såsom Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...