Aktuellt

Lämna synpunkter på förslag

Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nationella kvalitetskriterier för att få ansluta en kvalifikation till det svenska ramverket för kvalifikationer. Förslaget utgår från den modell som redovisades till regeringen hösten 2011 för hur kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna ansluta sig till NQF.

Läs mer här:

Återrapportering av svenska ramverket för kvalifikationer - NQF

Förslag på nationella kvalitetskriterier

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012.
Myndighetens slutgiltiga förslag kommer att redovisas till regeringen den 16 november 2012.

Postadress:
Registrator
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145 721 05 Västerås

E-post: registrator@yhmyndigheten.se

Frågor som rör förslaget kan ställas till Stefan Skimutis stefan.skimutis@yhmyndighetn.se  010-209 01 21

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...