Aktuellt

Lämna synpunkter på förslag av inplacering av utbildning i svenska

Nu ges organisationer, myndigheter och branscher möjlighet att lämna synpunkter på föreliggande utkast till inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare, gymnasieskolan (Gy 2000), Kvalificerad yrkesutbildning, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna och Yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till utökat stöd.

Läs mer här

Inplacering av SFI o andra utb i NQF

Bilaga 1 Gy2000 NQF4

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012.

Myndighetens slutgiltiga förslag kommer att redovisas till regeringen den 16 november 2012.

Postadress:
Registrator
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145 721 05 Västerås

E-post: registrator@yhmyndigheten.se

Frågor som rör förslaget kan ställas till Stefan Skimutis stefan.skimutis@yhmyndighetn.se 010-209 01 21

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...