Textstorlek: Normal Större Störst

Aktuellt

Konferens om kvalifikationer som kompetensvaluta

Välkommen på en konferens i Stockholm 5 december om vikten av SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Ett verktyg för att få koll på kompetens!

Nu bjuder vi in dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom branschorganisationer, fackförbund, NGO:s och bemanningsföretag. Jobbar du med HR inom ett större företag och offentlig förvaltning eller inom andra organisationer med frågor som rör kvalifikationer så är denna konferens också intressant för dig. Syftet är att:

  • redogöra för nuläget i arbetet med kvalifikationer i Sverige
  • ge inblick i motsvarande arbete i andra länder
  • öka medvetenheten om nyttan med SeQF och de möjligheter den ger för arbetsmarknadens kompetensförsörjning
  • fördjupa kunskapen hos dem som idag arbetar med frågor som rör kvalifikationer

Observera att vi kommer att prioritera anmälningar från företrädare från organisationer utanför det formella utbildningssystemet som ännu inte är inplacerade i SeQF-ramverket. 

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...

Kontakt

010 - 209 01 00

info@seqf.se

 RSS

Postadress

Box 145

721 05 Västerås