Aktuellt

Hög kännedom om EQF bland YH-anordnare

I december 2014 skickade myndigheten ut en enkät till alla yrkeshögskoleanordnare i syfte att få en bild av hur väl de känner till våra EU-gemensamma verktyg, där EQF är ett sådant - och hur stort intresset är för internationellt samarbete. Drygt 42 procent svarade på enkäten och nu redovisas resultatet.

För att få en bild av hur väl utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan känner till EU-gemensamma verktyg och hur stort intresset är för internationellt samarbete, skickade myndigheten i början av december 2014 ut en webbenkät till 227 utbildningsanordnare. Drygt 42 procent svarade på enkäten och nedan kan du hitta rapporten som redovisar resultatet. Nästan 80 % sade sig känna till EQF, vilket troligtvis är ett resultat av att MYH ansvarar för både YH och EQF-frågorna. Nästan 70 % ville samtidigt veta mer om verktyget EQF, MYH arbetar därför vidare med att öka kunskapen bland anordnarna om detta. (obs – säkra sista meningen med Stefan).

Om EQF
Tack vare EQF kommer alla utbildningar och examen inom Europa att kunna jämföras på ett lättare sätt. Myndigheten för yrkeshögskolan är ansvarig för detta arbete i samarbete med flera andra statliga myndigheter. Samarbetet rör också ett flertal andra EU-verktyg som syftar till ökad integration och internationalisering.

Tillsammans med Skolverket, Universitet- och högskolerådet (UHR) samt Statens skolinspektion verkar Myndigheten för yrkeshögskolan för att utbildningar inom EU ska bli lättare att jämföra. Detta sker inte bara genom nivåbeskrivningar av alla utbildningar och examen (EQF) utan har även tagits fram ett poängsystem för gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar (ECVET) och dokumentation för examensbevis (Europass).

YH och internationalisering

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...