Aktuellt

Fyra redovisade regeringsuppdrag

Den 1 oktober 2015 redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan, som är utsedd av regeringen att vara nationell samlingspunkt för införandet av SeQF, till utbildningsdepartementet fyra regeringsuppdrag. Alla fyra uppdrag var kopplade till regeringsbeslutet om införande av en svensk referensram för kvalifikationer, SeQF som fattades den 27 augusti 2015. 

Uppdragen är följande:

 1. Skapa rutiner kring ansökningsprocessen för kvalifikationer utanför det offentliga
  utbildningsystemet som vill ansluta sig till den svenska referensramen.
 2. Föreslå hur en webbaserad sammanställning av samtliga kvalifikationer och 
  deras nivåer i den nationella referensramen kan göras på ett kostnadseffektivt sätt.
 3. Myndighetens förberedelser av informationsinsatser till intressenter och 
  framtagande av informationsmaterial.
 4. Föreslå hur nivåerna i den nationella referensramen kan införas i relevanta
  kvalifikationsdokument inom det offentliga utbildningssystemet

Läs gärna mer om regeringsuppdragen och återrapporteringen här

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...