Aktuellt

Första SeQF-ansökningarna inkomna!

Till Myndigheten för yrkeshögskolan kan utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade (enligt bilaga 2 i förordningen 2005:5245 om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande) ansöka om att nivåplacera sina kvalifikationer i SeQF. Myndigheten har hittills tagit emot tre ansökningar och fler är på gång.

De inkomna SeQF-ansökningarna handläggs av myndigheten och delges till  Rådet för den nationella referensramen som ska bistå myndigheten med underlag för bedömning innan beslut kan tas om att inplacera ansökningarna i SeQF.

Tre olika beslut

Rådet tillsammans med myndigheten fattar beslut om ansökningarna. De beslut som kan ges är:

  • Bifall av SeQF-ansökan
  • Bifall av SeQF-ansökan, men på en annan SeQF-nivå än den sökta
  • Avslag

När MYH fattat beslut om nivåplacering av kvalifikationer kommer information att publiceras här på webbplatsen seqf.se. Informationen avser bland annat vem som utfärdat kvalifikationen, nivå i referensramen och kvalifikationens verksamhetsområde.

Kvalifikationsbevis till godkända

När MYH fattat beslut om nivåplacering kommer ett kvalifikationsbevis att genereras utifrån de uppgifter som angetts i SeQF-ansökan. Kvalifikationsbeviset är det dokument där det framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen avser.

Så funkar det att ansöka

Är er organisation också intresserade av att skicka in en SeQF-ansökan? Ta då gärna del av anvisningar, handbok och föreskrifter innan ni skickar in er ansökan.

Mer information om SeQF-ansökan

Om SeQF

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att referera sina kvalifikationer i SeQF (läs mer i Förordning 2015:545).

 

 

 

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...