Aktuellt

Föreskrifter som rör ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till SeQF

Det finns tre föreskrifter att ta del av för dig som vill ansöka om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen för livslångt lärande, SeQF.

Föreskrifterna innefattar resultat av lärande som är av betydelse för nivå 1-8 i referensramen, systematiskt kvalitetsarbete samt ansökan om nivåplacering av kvalifikationer enligt 12 § förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Föreskrifterna börjar gälla från och med 1 mars 2016.

Du hittar samtliga föreskifter på myh.se under rubriken Lagar, regler och tillsyn.

Ansökningsportalen öppnar den 1 mars

Från och med 1 mars kan den som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ansöka om en nivåplacering i den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF. Anvisningar och ansökningsformulär kommer att publiceras på Myndighetens för yrkeshögskolans tjänsteportal Mina sidor den 1 mars.

Mer information om ansökningsförfarandet.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...