Aktuellt

Flera branschorganisationer ansöker om SeQF-nivå

Ansökningar från ett flertal olika branschorganisationer gällande inplacering av kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, har nu inkommit till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

Två av de ansökningar som inkommit i år avser kvalifikationerna Auktoriserad Lönekonsult och Key Account Manager. De inkomna SeQF-ansökningarna handläggs av myndigheten och delges till Rådet för den nationella referensramen som ska bistå myndigheten med underlag innan beslut kan tas om att inplacera ansökningarna i SeQF.

När MYH fattat beslut om nivåplacering av kvalifikationer kommer information att publiceras här på webbplatsen seqf.se.

Så funkar det att ansöka

Är er organisation också intresserade av att skicka in en SeQF-ansökan? Ta då gärna del av anvisningar, handbok och föreskrifter innan ni skickar in er ansökan.

Mer information om SeQF-ansökan

Mer information om ansökningsprocessen

Om SeQF

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade (enligt bilaga 2 i förordningen 2005:5245 om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande) kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att nivåplacera sina kvalifikationer i SeQF (läs mer i Förordning 2015:545).

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...