Aktuellt

Filmerna från konferensen publicerade

Den 3 mars 2016 anordnade Myndigheten för yrkeshögskolan en konferens om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Syftet med konferensen var att praktiskt visa hur referensramen kan konkretiseras och användas i ansökan för anordnarna inom yrkeshögskolan.

Konferensens informationspass filmades och nu är filmerna publicerade här på seqf.se. 

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...