Aktuellt

Justerad bilaga i förordning (2015:545) om SeQF

Bilaga 2 i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande har justerats något. På nivå 2 är betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs på folkhögskola tillagt.

Förordning (2015:545) och bilagor finns här på seqf.se under Så funkar det/Regeringsuppdrag/Lagar och förordningar.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...